Vår affärsidé

Vi erbjuder ett stort utbud av kvalitativa, trendmässiga tapeter och
måleriprodukter till resultatinriktade yrkesmålerifirmor och medvetna
konsumenter. Vi gör det genom att ha effektivare distributions-
kanaler och större sortiment än konkurrenterna. Kunden märker vår
höga servicenivå, som gör att yrkesmålaren kan vara flexibel mot
sin slutkund och konsumenten känna sig trygg i sina val på ett för
parterna lönsamt sätt.

Vision:
Vi ska vara Stockholms bästa och ledande företag inom vårt
affärsområde genom att förenkla tapetsering och målning för
kundernas ökade designkrav.