Limtyper, STB koder

Limtyper
Använd denna översikt för att vara säker på att ni väljer rätt lim till tapeten.

STB-märkningen finns på nästan alla limtyper som säljs i Sverige. Kontrollera i kollektionsboken vilken typ av lim som rekommenderas. Förpackningskoden föregås alltid av STB-symbolen.

stb koder för limtyper